granitebb.com
The domain granitebb.com is may be for sale. Please send an inquiry to info@first1.com

Asociația Națională A Distribuitorilor De Produse De Uz Veterinar

Asociația Natională A Distribuitorilor De Produse De Uz Veterinar are ca misiune următoarele:

Apărarea și promovarea intereselor fabricantilor si distribuitorilor de produse de uz veterinar, care acționează pe teritoriul României, în relațiile cu organele statului.
Participarea cu rol consultativ la inițierea, elaborarea și promovarea programelor de dezvoltare a activității de fabricatie si distribuție a produselor de uz veterinar și la tratative și acorduri în relațiile cu autoritățile publice, Colegiul Medicilor Veterinari din România și alte asociații și organizații ale medicilor veterinari
Reprezentarea intereselor medicilor veterinari din unitățile de distribuție cu amănuntul și ridicată în relațiile cu autoritățile competente și alte asociații și organizații ale medicilor veterinari.
Promovarea imaginii Asociației prin toate mijloacele mass-media, revista Medicamentul Veterinar și alte publicații de profil medical-veterinar și organizarea de mese rotunde și simpozioane etc.

Promovarea valorilor și rezultatelor cercetării în domeniul managementului și marketingului distribuirii si fabricarii produselor de uz veterinar.
Facilitarea accesului membrilor asociației la resursele financiare private și publice.
Promovarea unor standarde etice înalte, de competiție cinstită și combaterea fermă a oricăror forme de concurență neloială.
Exercitarea dreptului la liberă asociere pentru promovarea intereselor distribuitorilor si fabricantilor de produse de uz veterinar.
Susținerea activității de promovare corectă fără exagerarea proprietăților unor produse, care pot afecta buna credința a consumatorilor, dar pot crește cifra vânzărilor.
Cultivarea spiritului de legalitate în activitatea de distribuție, cumpărând în vederea vânzării, numai produse de uz veterinar permise de actele normative

Promovarea legislației și standardelor de farmacovigilență și cooperarea în acest sens cu autoritățile competente.
Promovarea cu prioritate a calității, în folosul sănătății animalelor care beneficiază de produsele de uz veterinar, dar și a sănătății consumatorului, prin creșterea siguranței alimentelor, prin distribuirea pe piață numai a produselor obținute în condițiile Codului European de Bună Practică pentru Industria Sănătății Animale (IFAH).
Promovarea unei activități de distribuire bazate pe sistemul de management al calității și a bunelor practici de distribuție, în condiții sigure pentru sănătatea omului și mediului.

Știri recente

Adresă

Scopul Asociației

 • Exercitarea dreptului la liberă asociere pentru promovarea intereselor distribuitorilor de produse de uz veterinar
 • Promovarea valorilor și rezultatelor cercetării în domeniul managementului și marketingului distribuirii produselor de uz veterinar
 • Facilitarea accesului membrilor asociației la resursele financiare private și publice
 • Realizarea parteneriatului dintre autoritățile publice și persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial
 • Respectarea ordinii publice și realizarea unor activități de interes național
 • Înființarea unor asociații comerciale ale căror dividende dacă nu se reinvestesc se folosesc în mod obligatoriu pentru scopul Asociației
 • Promovarea unor standarde etice înalte, de competiție cinstită și combaterea fermă a oricăror forme de concurență neloială
 • Susținerea activității de promovare corectă fără exagerarea proprietăților unor produse, care pot afecta buna credința a consumatorilor, dar pot crește cifra vânzărilor
 • Cultivarea spiritului de legalitate în activitatea de distribuție, cumpărând în vederea vânzării, numai produse de uz veterinar permise de actele normative; vânzarea produselor de uz veterinar se va face numai către clienții stabiliți prin actele normative
 • Cooperarea cu autoritățile competente, asociațiile și organizațiile medicilor veterinari pentru a încuraja distribuirea și utilizarea corespunzătoare a produselor de uz veterinar
 • Cooperarea cu fabricanții pentru realizarea unor produse de uz veterinar care să corespundă cerințelor pieții
 • Promovarea legislației și standardelor de farmacovigilență și cooperarea în acest sens cu autoritățile competente
 • Promovarea cu prioritate a calității, în folosul sănătății animalelor care beneficiază de produsele de uz veterinar, dar și a sănătății consumatorului, prin creșterea siguranței alimentelor, prin distribuirea pe piață numai a produselor obținute în condițiile Codului European de Bună Practică pentru Industria Sănătății Animale (IFAH)
 • Promovarea unei activități de distribuire bazate pe sistemul de management al calității și a bunelor practici de distribuție, în condiții sigure pentru sănătatea omului și mediului

Obiectivele Asociației

 • Apărarea și promovarea intereselor distribuitorilor de produse de uz veterinar, care acționează pe teritoriul României, în relațiile cu organele statului
 • Participarea cu rol consultativ la inițierea, elaborarea și promovarea programelor de dezvoltare a activității de distribuție a produselor de uz veterinar și la tratative și acorduri în relațiile cu autoritățile publice, Colegiul Medicilor Veterinari din România și alte asociații și organizații ale medicilor veterinari
 • Obținerea statutului de reprezentant permanent în Comitetul pentru Produse medicinale Veterinare
 • Reprezentarea intereselor medicilor veterinari din unitățile de distribuție cu amănuntul și ridicată în relațiile cu autoritățile competente de stat, cu Colegiul Medicilor Veterinari din România și alte asociații și organizații ale medicilor veterinari
 • Înființarea unei organizații interprofesionale în conformitate cu prevederile legale
 • Promovarea imaginii Asociației prin toate mijloacele mass-media, revista Medicamentul Veterinar și alte publicații de profil medical-veterinar și organizarea de mese rotunde și simpozioane etc
 • Încheierea unor memoranduri, protocoale etc. cu alte organizații și asociați care acționează în domeniu