granitebb.com
The domain granitebb.com is may be for sale. Please send an inquiry to info@first1.com

“6.2. Distribuitorul en-gros

 Distribuitorii en-gros furnizează produse medicinale veterinare antimicrobiene numai persoanelor autorizate să presteze activităţi de vânzare cu amănuntul sau persoanelor cărora le este permis prin lege să achiziţioneze produse medicinale veterinare antimicrobiene de la comercianţii en-gros; [1]

 Comerţul cu ridicata al produselor medicinale veterinare antimicrobiene se realizează prin unităţi autorizate pentru distribuţie a produselor medicinale veterinare, către farmacii veterinare, unităţi în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară, institute naţionale veterinare, unităţi de cercetare din domeniul farmaceutic, grădini zoologice, rezervaţii naturale de animale, delfinarii, ministere, primării/consilii locale care deţin adăposturi de animale, asociaţii/organizaţii pentru protecţia animalelor legal constituite şi care deţin adăposturi de animale şi exploataţii comerciale de animale;

 Achiziţionarea produselor medicinale veterinare antimicrobiene de către unităţile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară şi farmaciile veterinare se efectuează numai pe bază de notă de comandă;

 Achiziţionarea produselor medicinale veterinare antimicrobiene de către exploataţiile comerciale de animale, grădini zoologice, rezervaţii naturale de animale, delfinarii, primării/consilii locale care deţin adăposturi de animale, asociaţii/organizaţii pentru protecţia animalelor legal constituite şi care deţin adăposturi de animale, se efectuează numai pe bază de notă de comandă, vizată, semnată şi parafată de un medic veterinar din cadrul unităţii de asistenţă medical-veterinară care deţine un contract de prestări servicii medicale veterinare;

 Achiziţionarea produselor medicinale veterinare antimicrobiene de către ministere sau structuri de servicii specializate ale statului pentru siguranţă şi ordine publică, care deţin animale, se efectuează numai pe bază de notă de comandă emisă de către acestea.[2]

6.3. Comercializarea cu amănuntul

 Comercializarea cu amănuntul a produselor medicinale veterinare antimicrobiene se realizează numai prin farmacii veterinare şi numai pe baza prescripţiei medicale veterinare;

 Este interzisă comercializarea produselor medicinale veterinare antimicrobiene prin internet.[2]”

Sursa: Colegiul Medicilor Veterinari din Romania